Advokatfirmaet Nova X Fêmea Management

Vi har gleden av å annonsere et samarbeid med Nova Advokatfirma! 

Nova er et mellomstort advokatfirma med hovedkontor i Oslo sentrum, og er også representert i Ålesund, Volda og Bodø. Advokatfirmaet Nova har flere dedikerte idrettsadvokater med lang erfaring innen nasjonal og internasjonal idrettsjus og tvisteløsning. Advokatene i Advokatfirmaet Nova yter juridisk bistand innen idrettsrett til idrettsutøvere, klubber og andre i idrettsbransjen. Utøverne i Fêmea Management vil få dra nytte av Novas omfattende kompetanse innen spørsmål relatert til idrettsjus. 

Vi er svært glade for at Nova er med på å heve profesjonaliseringen i kvinnefotballen i Norge!